Info och upphovsrätt

Kontakt

Kontakta mig på mats@habobild.se eller via mitt Instagram om du vill komma i kontakt med mig.

Villkor för bildanvändning

Samtliga bilder på habobild.se är tagna och ägs av fotograf Mats Olofsson. Nedan följer villkor för användande av bilder.

Fotografen äger alltid bildrättigheterna. Utan tillåtelse får du inte ändra något på bilderna, till exempel beskära, lägga på filter, göra svartvitt, redigering etc.

Bilderna får användas för privat bruk och publiceras på sociala medier, hemsidor, bloggar mm. Viktigt är dock att alltid skriva Foto: Mats Olofsson (habobild.se) i samband med bilden enligt nedan. Med privat bruk avses de som finns med på bilden, familj- och vänkretsen till de som finns med på bilden.

Bilderna får inte användas i en förening eller i ett förbund utan tillstånd av fotografen. I samband med cuper och liknande och under tiden arrangemanget pågår, kan arrangören använda mina bilder från resp. cup/arrangemang på sina sociala medier utan mitt tillstånd. Mitt namn ska alltid publiceras enligt nedan.

Du får inte utan särskilt tillstånd av fotografen använda bilderna till försäljning, kommersiella intressen, företagsmarknadsföring etc.

Otillåten bildanvändning – Upphovsrättslagen är tydlig vad gäller otillåten bildanvändning. Du får inte använda några av bilderna utan tillstånd. Otillåten bildanvändning/ändring eller stöld av bild faktureras enligt gällande taxa.

Enligt lag ska fotografens namn nämnas i samband med bildpublicering. Ange alltid följande vid publicering: Foto: Mats Olofsson (habobild.se). Publicerar du bilden på Instagram ska du även tagga alla bilder med @habobild.se.


habobild.se har utgivningsbevis för databas

Utgivningsbeviset (2018-229) ger webbplatsen habobild.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser.

Webbtjänsten drivs och kontrolleras av habobild.se och ansvarig utgivare är Mats Olofsson.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är väldigt enkel. Habobild.se är ett bildgalleri där du kan ta del av diverse bilder som vi tycker är av allmänt intresse. Den data vi sparar om dig använder vi för att se hur populär sidan är och se vilka inlägg som är populärast och förstå vår målgrupp som helhet. Vi kommer aldrig sprida vidare information om dig till en tredje part. Det enda undantaget är verktyg som Google Analytics som har tillstånd att föra statistik över våra besökare.