Info och upphovsrätt

Kontakt

Kontakta mig på mats@habobild.se eller via mitt Instagram om du vill komma i kontakt med mig.

Villkor för bildanvändning

Samtliga bilder på habobild.se är tagna och ägs av fotograf Mats Olofsson. Nedan följer villkor för användande av bilder.

Fotografen äger alltid bildrättigheterna. Du får inte ändra något på någon av bilderna, till exempel beskära, lägga på filter, göra svartvitt, redigering etc.

Du får endast använda bilderna för privat bruk. Du får publicera bilder på sociala medier, hemsidor, bloggar mm. Viktigt är dock att alltid skriva Foto: Mats Olofsson (habobild.se) i samband med bilden. Med privat bruk avses till familj- och vänkretsen för privat användning. Du får inte utan särskilt tillstånd av fotografen använda bilderna till försäljning, kommersiella intressen, företagsmarknadsföring etc. Inte heller får bilderna användas i en förening eller i ett förbund utan tillstånd av fotografen. I samband med cuper och liknande och under tiden arrangemanget pågår, kan arrangören använda mina bilder från resp. cup/arrangeman på sina sociala medier utan mitt tillstånd. Mitt namn ska alltid publiceras enligt nedan.

Otillåten bildanvändning – Upphovsrättslagen är tydlig vad gäller otillåten bildanvändning. Du får inte använda några av bilderna utan tillstånd. Otillåten bildanvändning/ändring eller stöld av bild faktureras enligt gällande taxa.

Enligt lag ska fotografens namn nämnas i samband med bildpublicering. Ange alltid följande vid publicering: Foto: Mats Olofsson (habobild.se). Publicerar du bilden på Instagram ska du även tagga alla bilder med @habobild.se och skriva Foto: @habobild.se i texten.


Molof Nytta och Nöje har utgivningsbevis för databas

Utgivningsbeviset (2018-229) ger webbplatsen habobild.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser.

Webbtjänsten drivs och kontrolleras av Molof Nytta och Nöje och ansvarig utgivare är Mats Olofsson.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är väldigt enkel. Habobild.se är ett bildgalleri där du kan ta del av diverse bilder som vi tycker är av allmänt intresse. Den data vi sparar om dig använder vi för att se hur populär sidan är och se vilka inlägg som är populärast och förstå vår målgrupp som helhet. Vi kommer aldrig sprida vidare information om dig till en tredje part. Det enda undantaget är verktyg som Google Analytics som har tillstånd att föra statistik över våra besökare.